I am Europe based artist with 20 years of experience in digital graphics and several years of practice in selling artistic works as digital downloads for interior decoration.
  Currently I live and work in Warsaw with my husband, who takes care of the technical and logistical aspects of our work. Every project, workplace, family and life have connected us for over 25 years.
   In my work, I employ classical artistic forms, but also combine graphic design with hand drawing or painting. Primarily, I work with pencil, watercolour, ink, and acrylics, often combining these mediums with one another.
  I allow intuition to guide me in the creative process. I fluidly navigate between realism and abstraction, feminine delicacy and bold expression. 
   My hyper-creative nature spontaneously suggests topics that my hand willingly seizes, while experience balances the process with discipline and order. Such practice is my personal act of equilibrium. 

   Jestem europejskim artystą z 20-letnim doświadczeniem w grafice cyfrowej i kilkuletnią praktyką w sprzedaży dzieł artystycznych w postaci cyfrowej do dekoracji wnętrz.
   Obecnie mieszkam i pracuję w Warszawie z mężem, który dba o techniczną i logistyczną stronę naszej pracy. Od ponad 25 lat łączy nas każdy projekt, miejsce pracy, rodzina i życie.
   W swojej pracy posługuję się klasycznymi formami artystycznymi, ale także łączę projektowanie graficzne z odręcznym rysunkiem lub malarstwem. Pracuję przede wszystkim ołówkiem, akwarelą, tuszem i akrylem, często łącząc te media ze sobą.
   Pozwalam intuicji kierować mną w procesie twórczym. Płynnie poruszam się pomiędzy realizmem a abstrakcją, kobiecą delikatnością i odważną ekspresją. 
   Moja hiperkreatywna natura spontanicznie podpowiada tematy, które ręka chętnie przejmuje, a doświadczenie równoważy proces dyscypliną i porządkiem. Taka praktyka jest moim osobistym aktem równowagi.
Back to Top