You can find my work on sale globally.
Moje prace można znaleźć w sprzedaży na całym świecie.

Works that can be purchased as printable files to decorate your interior.
Prace, które można kupić w formie plików do wydrukowania jako obraz lub plakat.

Art prints and canvases reproduced from my works.
Reprodukcje moich prac na papierze i płótnie.

Fine art prints and framed arts. 
Wydruki artystyczne oprawione i bez oprawy.

Fine art prints and framed arts.
Wydruki artystyczne i wydruki oprawione.

Society6        Redbubble
My graphic designs and classical artworks on various products across wall art, tech accessories, apparels, home decor and other.
Moje projekty graficzne i prace artystyczne na różnych produktach z zakresu dekoracji ściennych, akcesoriów technicznych, odzieży, artykułów wyposażenia wnętrz i innych.

Hand made metal posters.
Ręcznie robione plakaty metalowe.

Polish gallery of modern craftsmanship and applied art.
Polska galeria współczesnego rzemiosła i sztuki użytkowej.
Back to Top